Tresìna ‘i sceru

Ohi mamma, senza fiàtu!!

Ràgli com’ ‘a ‘nu ciùcciu.

L’anu affascinàtu

Stu diavulu ‘i Francùcciu.

Cu ‘u stòmmacu ‘mmano

Jetti l’anima pe l’occhi:

E’ statu chiddu ruffiano

O chidda figlia ‘i ‘ntròcchia?

Purtamùllu addù ‘a Tresìna

‘A truvàmu ncoppa ‘a Chiana,

Paternostro e Salve Reggina

E sckatti ‘ncorpu la puttana.

Ohi mamma, senza fiàto!!

Ràglia come un ciùccio.

L’hanno affascinàto

Sto diavolo di Francùccio.

Con lo stòmaco in mano

butta l’anima per gli occhi:

E’ stato quel ruffiano

O quella figlia ‘i ‘ntròcchia?

Purtiamolo da Tresìna

la troviamo sulla Chiana,

Paternostro e Salve Reggina

E schiatta in corpo la puttana.

No votes yet.
Please wait...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *