‘A partita ‘i tressette

Chi tteni lla vita

Cchiù ‘i ‘na partita ‘i tressette?

No ddìcemu culùtu

Cu ggridi l’accusa?

No jastemàmu

Cumpàgnu e malafurtùna

Quannu ‘u sintèmu dici:

“Su piombo a stu palu?”

E no ‘mmidiàmu a cu va ssulu

Senza sapì si

Pi ciorta o pi valintìzia?

E si s’arràngiti

Cu ‘nu terzu lisciu

No nnì dicèmu ca è culùtu

Ammènti ca ‘u pinzàmu furbu?

E nonn è com’ ‘a vita

Quannu pi tte voi sulu dinàri

E tutti rispònninu bbastùni?

E no parèmu tutti Patatèrnu

Quannu,

Pi ‘na rota ‘i furtùna,

Pi ‘na cumbinazzìuni,

Dicèmu: “’a tengu pe tte?”

Eppuru quaccòsa ‘i cchiù

‘A vita l’àdda teni

Nonostante Uà Uà dicìti ca

“’a carta è di pezza e ti fa chiangi senza mazza”.

Tutti l’anu capìtu,

i jucatùri d’ ‘a cantina ‘i Virgiliu

Ca d’ ‘a vita,

nisciùnu si po’ chiamà fora.

Cosa ha la vita

più di una partita di tressette?

Non diciamo fortunato

a chi grida l’accuso?

non bestemmiamo

Compagno e sfortuna

Quando lo sentiamo dire:

“Sono piombo a questo palo?”

E non invidiamo chi va da solo

Senza sapere se

Per fortuna o per capacità?

E se si arrangia

Con un terzo liscio

Non gli diciamo che è fortunato

mentre di lui pensiamo che è scaltro?

E non è come la vita

Quando per te vuoi solo denaro

E tutti rispòndono bastoni?

E non sembriamo tutti padreterni

Quando,

Per un colpo di fortuna,

Per una combinazione,

Diciamo: “l’ho per te?”

Eppure qualcosa in più

la vita deve averla

Nonostante Uà Uà diceva che

“la carta è di pezza e ti fa piangere senza colpire”.

Tutti l’hanno capito,

i giocatori della cantina di Virgiliu

Che dalla vita,

nessuno si può chiamare fuori.

No votes yet.
Please wait...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *